ارسال شده در تاریخ :

بیانیه پایانی کارگروه تخصصی زبان و ادبیات و
نقش آن در گفتگوهای فرهنگی ایران و جهان عرب با حضور میهمانان کمیسیون علمی اجلاس
گفتگوی فرهنگی ایران و جهان عرب در دانشگاه فردوسی مشهد توسط دکتر قبول دبیراجرائی
این همایش و دکتر هاشمی معاون سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی قرائت و پس از بحث و
بررسی پیرامون مفاد این بیانیه، به تصویب
حاضران رسید.


لازم به ذکر است : کمیسیون علمی اجلاس گفتگوی
فرهنگی ایران و جهان عرب در دانشگاه فردوسی مشهد با حضور مسئولان دانشگاه فردوسی
مشهد و مسئولان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و میهمانان در روز یکشنبه 3 بهمن
ماه 95 در تالار شریعتی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار
شد و پس از برگزاری سه نشست تخصصی در دانشگاه فردوسی مشهد عصر روز یکشنبه 4 بهمن ماه 1395
بیانیه پایانی کارگروه را قرائت نمود که به تصویب حاضران رسید.


متن بیانیه پایانی کارگروه تخصصی زبان و ادبیات
و نقش آن در گفتگوهای فرهنگی ایران و جهان عرب به شرح زیر می باشد:


بیانیه کارگروه تخصصی زبان و ادبیات و نقش آن در گفت و گوهای فرهنگی ایران و جهان عرب


هم زمان با برگزاری اولین دور از گفت وگوهای
فرهنگی ایران و جهان عرب، کارگروه تخصصی زبان وادبیات با عنوان « زبان و ادبیات و
نقش آن در گفت و گوهای فرهنگی ایران و جهان عرب»در تاریخ 3 بهمن ماه 1395 (22 ژانویه 2017) با حضور جمعی از فرهیختگان و استادان زبان
و ادبیات در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار گردید.


شرکت کنندگان در این نشست با توجه
به ظرفیت ها و اشتراکات فرهنگی وتاریخی زبان وادبیات و نقش آن در تحکیم پیوندها و
روابط فرهنگی با ارائه دیدگاه های خود بر محورهای
زیر تاکید کردند:


1 - ایجاد زمینه ها و سازو کارهای مناسب برای
ارتباط و گفت و گو های مستمرمیان متخصصان زبان وادبیات


2. اهمیت محتوای روابط زبانی وادبی ایران و جهان
عرب و نقش آن در ارتقا مناسبات و تعاملات فرهنگی


3. انجام دادن پژوهش های ادبی در راستای تقویت هویت اسلامی


4. گسترش آموزش زبان فارسی و عربی در راستای تحکیم
و ارتقاء مناسبات فرهنگی و علمی


5. ارتقای ترجمه دوسویه برای تسهیل تبادل علمی و فرهنگی
میان ایران و جهان عرب


6. بهره گیری از ظرفیت انجمن های ادبی موجود برای
ارتقاءتعامل و گفتگو های فرهنگی


7. پاسداشت میراث مشترک زبانی و ادبی ایران و جهان عرب


8. فراهم کردن سازو کارارتباط مستمر از طریق راه
اندازی وب گاه در دانشگاه مشهد، فصلنامه تخصصی ، شبکه های اجتماعی و برگزاری نشست
های دوره ای


9. لزوم برگزاری منظم و سالانه نشست های کمیتهشرکت کنندگان درنشست ضمن تشکر وقدردانی از
دانشگاه فردوسی مشهد و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی پیشنهاد کردند به منظور فراهم سازی امکان
ارتباط و گفت و گوی مستمر و سازنده میان متخصصان زبان و ادبیات در ایران و جهان
عرب ، مجمعی با عنوان «مجمع گفت و گوهای
فرهنگی متخصصان زبان وادبیات فارسی و عربی » تاسیس شود . دفتر هماهنگی این مجمع در
دانشگاه فردوسی مشهد است و مجموعه ای از فعالیت های علمی و فرهنگی را در قالب:


· انتشار نشریه تخصصی زبان و ادبیات با همکاری
اعضای مجمع و با مدیریت دانشگاه فردوسی مشهد ،


· ایجاد تارنمای زبان وادبیات ونقش آن در گفت
وگوهای فرهنگی با مشارکت اعضای مجمع وبا مدیریت
دانشگاه فردوسی مشهد،


· برپایی نشست های دوره ای و دیگر فعالیت ها


در چهارچوب سیاست ها و برنامه های تعیین شده
دبیرخانه دائمی، گفت و گوهای فرهنگی ایران
و جهان عرب انجام خواهد داد.


این مجمع از
این پس به صورت دوره ای و بر اساس توافق، نشست های خود را برگزار خواهدکرد وآیین نامه
داخلی آن در اولین نشست توسط اعضا تهیه و برای تصویب و تاییدنهایی به دبیرخانه
ارسال خواهد شد.

آخرین اخبار