ارسال شده در تاریخ :

در پایان هشتاد و ششمین اجلاس
روسای دانشگاه ها ، مراکز آموزش عالی ، پژوهشگاه ها و پارک های علم و فناوری بیانیه
این اجلاس
قرائت شد که مشروح این بیانیه به شرح
زیر می باشد.


1.      تشکیل دولت دوازدهم، به
پشتوانه آرای اکثریت انتخاب کنندگان و تنفیذ رهبر معظم انقلاب، پیشامدی مبارک و
نویدبخش تحولی اساسی در تدبیر امور کشور با رویکرد تحقق منافع ملی در چارچوب
اقتصاد مقاومتی و مبتنی بر توسعه علمی است. رؤسای دانشگاه ها و مؤسسه های آموزش
عالی، پژوهشی و فناوری کشور این رویداد تاریخی را به فال نیک می گیرند و تبریکات
خالصانه خود را به حضور رییس جمهور محترم و هیأت وزیران منتخب ابراز می دارند.


2.      شرکت کنندگان در اجلاس از
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی می خواهند که با رأی بالای خود به کابینه
دوازدهم، بالاخص به وزیر پیشنهادی علوم، تحقیقات و فناوری، زمینه را برای تثبیت
حاکمیت قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و قانون احکام
دائمی توسعه در جهت انسجام بخشی به سیاستگذاری، برنامه ریزی و امور اجرایی و
جلوگیری از موازی کاری و اتلاف منابع و به تبع آن سرعت بخشیدن به اجرای سند
راهبردی آموزش عالی و توسعه علمی کشور فراهم سازند.


3.      شرکت کنندگان در اجلاس مراتب
قدرشناسی خود را از وزرای علوم، تحقیقات و فناوری دولت یازدهم، آقایان دکتر جعفر
توفیقی، دکتر رضا فرجی دانا، دکتر محمدعلی نجفی و دکتر محمد فرهادی ابراز می دارند
و کوشش های اثربخش آنان، بویژه اقدامات دکتر محمد فرهادی را در خصوص تدوین و اجرای
طرح آمایش و هدفمند ساختن توسعه آموزش عالی، ساماندهی مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی،
سطح بندی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی و اصرار و ابرام بر
ضرورت یکپارچه سازی معیارها و لوازم و پیش شرط های توسعه واحدها و رشته محله،
به رغم فشارهای بی حد بیرونی، ارج می گذارند و بر تداوم این سیاست تأکید و تصریح
دارند.


4.      رؤسای دانشگاه ها و مراکز
آموزش عالی، پژوهشگاه ها و فناوری، ضمن آرزوی توفیق برای وزیر علوم، تحقیقات و
فناوری در دولت دوازدهم از ایشان می خواهند:


یکم- نسبت به حفظ و تثبیت جایگاه قانونی وزارت علوم، تحقیقات و
فناوی، مبتنی بر قوانین خاص و عام موضوعه و جلوگیری از دخالت نهادهای غیر مسئول و
تداخل و موازی کاری در امور مربوط اهتمام نمایند و باب هرگونه تداخل در
سیاستگذاری، برنامه ریزی و اجرا از یک سو و رانت خواهی در بهره گیری از تقاضای
اجتماعی ورود به آموزش عالی از سوی دیگر، با هدف حفظ و تأمین مصالح ملی مسدود
کنند.


دوم- با بهره گیری از اختیارات قانونی نسبت به عملیاتی کردن
احکام برنامه ششم توسعه از طریق گسترش همکاری ها و تعاملات بین المللی اقدام
نمایند.


سوم- با بهره گیری از ظرفیت های حقوقی قانون اهداف، وظایف و
تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و قانون احکام دائمی برنامه های توسعه و
بازنگری در ترکیب و وظایف و کارکردهای هیأت های امناء از یک سو و فعال سازی شورای
عالی علوم، تحقیقات وفناوری از سوی دیگر، زمینه استفاده بیش از پیش دانشگاه ها،
موسسه های آموزش عالی و تحقیقاتی و فناوری را از اختیارات قانونی موجود فراهم
سازند.


چهارم- اصلاح نظام سنجش و پذیرش دانشجو، بازنگری ساختار و
فرایندهای جذب هیأت علمی و تدوین و بازنگری برنامه های درسی دانشگاهی در چارچوب
سیاست های واگذاری اختیاراتِ حوزه های ستادی به دانشگاه ها تدبیر کنند و همزمان
تقویت و پیشبرد برنامه های نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت را در اولویت برنامه های
اجرایی خود قرار دهند.


پنجم- اصلاح و روان سازی مقررات، رویه ها و شیوه نامه ها را با
هدف پرهیز از کاغذ بازی های پر هزینه و وقت گیر، برداشتن دیوارهای تصنعی بین
دانشگاه ها، پژوهشکده ها و مراکز علمی داخل و تسهیل برقراری ارتباط و همکاری علمی
مشترک بین مؤسسه های داخل و مراکز علمی معتبر خارج را در اولویت برنامه های خود
قرار دهند.


لازم به ذکر است اجلاس
سراسری رؤسای دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی، پژوهشگاه ها و پارک‌های علم و فناوری
کشور با حضور دکتر فرهادی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر صدوق، رییس دانشگاه
شهید بهشتی ، دکتر محمد کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد همچنین رؤسای دانشگاه‌ها،
مراکز آموزش عالی، پژوهشگاه ها و پارک‌های علم و فناوری، روز سه شنبه 17 مرداد ماه
96 در تالار ابوریحان مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد .


.


.


کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsiumآخرین اخبار