ارسال شده در تاریخ :

کتابداران مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه
فردوسی مشهد ضمن گرامیداشت مقام معلم طی
مراسمی از زحمات خانم دکتر عباسی رئیس این
مرکز تشکر کردند.


در این مراسم که از ساعت 13 الی 14:15 در اتاق شورای مرکز
اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه برگزارشد، خانم هراتیان مسئول آموزش و
ارتباطات کتابخانه به نمایندگی از کلیه همکاران ضمن تشکر از خانم دکتر عباسی افزود:
حرفه ما کتابدارها هم که کار فرهنگی انجام
می دهیم تعلیم و تربیت است و مکمل آن ،
کتابداران علاوه بر پشتیبانی از فعالیتهای آموزشی و پژوهشی ، خود نیزبا آموزشهای کتابخانه ای دانسته ها و
تجربیات خود را به کاربران منتقل می کنند.


خانم دکتر عباسی نیز ضمن تشکر از همکاران خود طی سخنانی به
اهمیت جایگاه فرهنگی کتابداران اشاره کرد.


در پایان مراسم از تلاش های خانم دکتر عباسی تقدیر به عمل
آمد همچنین از خدمات نیروهای خدماتی
کتابخانه نیز به مناسبت روز کارگر تقدیر شد.


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار