ارسال شده در تاریخ :
گردهمایی معاونان اداری مالی و مدیریت منابع دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی سراسر کشور روز چهارشنبه 15مهرماه در دانشگاه شهید بهشتی برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم ، در این گردهمایی دکتر محمد حسین امید معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، دکتر واعظ مهدوی معاون توسعه امور علمی و فرهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور دیدگاه های خود را در خصوص امور اداری، مالی آموزش عالی کشور تبیین کرده و مدیران کل حوزه های امور اداری، برنامه و بودجه، طرح های عمرانی، تحول اداری، مالی و امور رفاهی گزارشی از روند موجود و برنامه ها ی حوزه تحت مدیریت خود در سطح کلان کشور را ارائه خواهند داد.

بر اساس این گزارش، در ادامه این نشست ، معاونان اداری مالی و مدیریت منابع دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی به بیان نظرات خود پرداخته و نمایندگان شوراهای مناطق نیز گزارش خودرا ارائه می کنند.

گفتنی است : رونمایی از سامانه عتف و قرائت بیانیه پایانی از دیگر برنامه های سومین گردهمایی معاونان اداری، مالی و مدیریت منابع دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی سراسر کشور است

آخرین اخبار