ارسال شده در تاریخ :

معاونت
پژوهش و فناوری دانشکده علوم ریاضی کارگاه آموزشی ویراستاری ادبی مقاله‌های انگلیسی
را در روز یکشنبه ۱۲ آذرماه 1396 در سالن اجتماعات دانشکده علوم ریاضی دانشگاه
فردوسی مشهد برگزار کرد.


دکتر
محمد غضنفری، دانشیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد در این نشست
پیرامون نکته‌های مهم دستوری و اشتباه‌های رایج نوشتاری در مقاله‌هایی که به زبان انگلیسی
نوشته می‌شوند، برای حاضران سخن گفت‌.


کارگاه
آموزشی ویراستاری با حضور اعضای هیئت‌علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم
ریاضی و باهدف ارتقا سطح ادبی مقاله‌های علمی رشته ریاضی در سالن سمینار ۲ این دانشکده
برگزار شد.


در پایان این برنامه معاونت پژوهشی دانشکده از دکتر
غضنفری برای همکاری و تدریس این کارگاه با تقدیم هدیه‌ای تقدیر کرد.


801063


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار