ارسال شده در تاریخ :

دکتر
احسان قبول، عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی و رئیس مرکز آموزش زبان فارسی
به غیر فارسی زبانان دانشگاه فردوسی مشهد به دعوت دانشگاه علوم پزشکی شیراز
کارگاهی با عنوان روش های نوین آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان در آن دانشگاه برگزار کرد.


در
این کارگاه که در تاریخ 21 و 22 شهریور ماه 96 با حضور 36 نفر از اعضای هیأت علمی و دانشجویان
دکتری دانشگاه های شیراز برگزار شد، دکتر قبول به تبیین جدیدترین و کارآمدترین
شیوه های آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان بر اساس مهارت‌های شنیدن، گفتن،
خواندن و نوشتن پرداخت. طی این کارگاه شرکت‌کنندگان به صورت عملی مهارت‌های مطرح
شده را برای تعدادی از دانشجویان خارجی تدریس کردند.


در
افتتاحیه این کارگاه دکتر عرفانیان، معاون بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی شیراز
تاکید کرد که این دانشگاه از دو سال گذشته در پی جذب دانشجویان فارسی بوده و تا
کنون بیش از 150 دانشجوی فارسی را جذب کرده است و پس از چندی بر اساس تحقیقاتی که
توسط گروه زبان فارسی آن دانشگاه انجام شد، منابع درسی و برنامه آموزشی مرکز
فردوسی برگزیده شد و نتایج خوبی از این برنامه و منابع در زبان فارسی دانشجویان
خارجی مشاهده شد. وی ابراز امیدواری کرد پس از این کارگاه آموزش زبان فارسی در آن
دانشگاه باز هم ارتقا یابد.


همچنین
دکتر شکرپور، رئیس دانشکده پیراپزشکی ضمن قدردانی از مرکز آموزش زبان فارسی به غیر
فارسی زبانان دانشگاه فردوسی مشهد و دکتر قبول، رئیس این مرکز در همکاری با بخش
زبان فارسی دانشگاه علوم پزشکی شیراز برای تاسیس مرکز آموزش زبان فارسی به غیر
فارسی زبانان در آن دانشگاه با همکاری مرکز
فردوسی اعلام آمادگی کرد.


یادآور
می‌شود تا کنون دانشگاه های شهید چمران اهواز، مازندران، یزد، اصفهان و علوم پزشکی
شیراز براساس برنامه و منابع آموزشی مرکز فردوسی مشغول به آموزش زبان فارسی به
دانشجویان خارجی خود هستند.


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار