ارسال شده در تاریخ :

کارگاه
روش تدریس پیشرفته برای اعضای هیأت علمی دانشگاه بیرجند توسط دکتر حسین جعفری ثانی
دانشیار دانشکده علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد و دبیر هیأت نظارت ‏،ارزیابی و
تضمیبن کیفیت علوم تحقیقات و فناوری خراسان رضوی به مدت دو روز در روزهای شنبه 11 و روز یکشنبه 12 شهریور ماه 96 با حضور
اعضای هیات علمی دانشگاه بیرجند در سالن اجتماعات این دانشگاه برگزار شد.


لازم
به ذکر است به دعوت دانشگاه کردستان کارگاه
روش تدریس پیشرفته برای اعضای هیأت علمی دانشگاه کردستان توسط دبیر هیأت نظارت ‏،ارزیابی و تضمیبن کیفیت علوم
تحقیقات و فناوری خراسان رضوی، این کارگاه به مدت دو روز در رزوهای دوشنبه 27 و سه‌شنبه 28 شهریور ماه 96 در این دانشگاه برگزار
می‌شود.


همچنین
نشست انتقال تجربه و آموزش به کارشناسان هیأت نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت علوم،
تحقیقات و فناوری استان کردستان در روزهای یکشنبه 26 الی روز سه شنبه 28 شهریورماه
در دانشگاه کردستان برگزار می شود.


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار