ارسال شده در تاریخ :

کارگاه
ثبت اختراع خارجی، سومین دوره از کارگاه‌های آموزشی هفته پژوهش و فناوری در دانشگاه
فردوسی مشهد برگزار گردید.


این کارگاه توسط دفتر توسعه و انتقال فناوری دانشگاه
در تاریخ ۸ و ۹ آذرماه سال جاری به مدت ۶ ساعت و در دو روز به صورت تکرار با حضور اساتید،
کارکنان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در محل سالن شورای مرکز رشد شماره ۴ دانشگاه برگزار
شد.


مهندس امینی مدرس ثبت اختراع داخل و خارج کشور و
مسئول دفتر مالکیت فکری دانشگاه صنعتی اصفهان به توصیف اختراع و چگونگی تنظیم ادعاها
به زبان فارسی و انگلیسی پرداخت و در مجموع در مورد اهمیت ثبت اختراع در داخل و خارج
از کشور صحبت نمود.


در پایان نیز به سوالات تخصصی مخترعین و صاحبان ایده
پاسخ داده شد.


خبرنگار
: مهدی نژاد


801046


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار