ارسال شده در تاریخ :

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد با قدمتی 70 ساله دارای منابع اطلاعاتی و کتاب‌های باارزشی ازجمله منابع نسخ خطی و چاپ سنگی است که در کتابخانه‌های دانشکده ادبیات و علوم انسانی، الهیات و معارف اسلامی و مرکز اطلاع‌رسانی و کتابخانه مرکزی نگهداری می‌شوند.

با توجه به اینکه حفظ و نگهداری و سازمان‌دهی و همچنین ارائه خدمات این منابع شرایط فیزیکی خاص و مهارت ویژه‌ای را طلب می‌کند، مرکز اطلاع‌رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه دوره آموزشی با عنوان  نسخه‌شناسی و فهرست‌نگاری نسخه‌های خطی را برای کتابداران و اعضای هیات علمی این دانشگاه برگزار کرد.

مدرس این کارگاه دکتر محمدجعفر یاحقی استاد و مدیر قطب علمی گروه ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد بود. وی پس از ارائه مطلب تئوری برای آشنایی بیشتر شرکت‌کنندگان در این دوره بازدیدی از بخش‌های مرمت / فیلم تک / آزمایشگاه و نسخ خطی کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی انجام گرفت و شرکت‌کنندگان با تجربیات متخصصین این حوزه آشنا شدند.

843282

آخرین اخبار