ارسال شده در تاریخ :

کارگاه علمی با عنوان "تجارب مدیریت سیستم های آبیاری در ایتالیا" توسط دکتر گرازیانو گیناسی از دانشگاه فلورانس ایتالیا طی روزهای 15 و 16 اسفند ماه در دانشکده کشاورزی برگزار گردید.

در این نشست چهار کارگاه با عناوین ذیل برگزار شد :

  • Overview of Irrigation in Italy
  • Sprinkler and Sprinkler accessories to increase distribution uniformity
  • Software to support design and check of drip systems
  • Carbon footprint assessment of pressurized irrigation systems

این کارگاه با حضور اعضاء هیئت علمی، دانشجویان تحصیلات تکمیلی و متخصصین خارج از دانشگاه برگزار و در پایان به شرکت کنند­گان گواهی حضور اعطا گردید.

ضمنا در جلسه ای با حضور هیات رییسه و مدیران گروه­های آموزشی دانشکده کشاورزی، دانشگاه فلورانس توسط دکتر گیناسی معرفی گردید و نحوه همکاری بین دو دانشکده کشاورزی و مدرسه کشاورزی دانشگاه فلورانس بررسی شد.

811463

811464

آخرین اخبار