ارسال شده در تاریخ :

در
راستای اجرای طرح هر خانه یک امدادگر ، کارگاه آموزشی دو روزه کمکهای اولیه و
اطفاء حریق با هماهنگی مرکز بهداشت و درمان دانشگاه فردوسی مشهد توسط کارشناسان  امداد ۱۱۵
و آتش نشانی در روزهای نهم و دهم مرداد ماه جاری با حضور38 نفر از کارمندان و اعضاء هیات علمی
دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد برگزارشد.


در
روز اول این کارگاه کارشناس امداد ۱۱۵
در مورد احیای
بیماران و نحوه برخورد با انواع بریدگی ، شکستگی و سوختگی... مطالب خود را ارائه
نمود و بصورت عملی نیز احیای بیمار توسط وی و حاضران در این کارگاه انجام شد .


در
روز دوم برگزاری کارگاه کارشناس آتش نشانی ضمن بیان توضیحاتی در خصوص انواع آتش و
نحوه برخورد و خاموش کردن انواع آتش ، بصورت عملی نیز نحوه استفاده از کپسول آتش
نشانی را به حاضرین نشان داد. و اعضای حاضر در این کارگاه دو روزه بصورت عملی اقدام
به خاموش کردن آتش کردند.


800374


800375


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار