ارسال شده در تاریخ :

کارگاه آشنایی با قوانین و مقررات آموزشی و پژوهشی اساتید دانشگاه
علم و فناوری مازندران
توسط معاونت طرح و برنامه و با همکاری معاونت
آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه  فردوسی مشهد برگزار شد .


کارگاه اموزشی در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه مورخ 27 و 28
مردادماه 1395 ویژه هیات رییسه محترم، مدیران محترم گروه های آموزشی و اعضای محترم
هیات علمی دانشگاه علم و فناوری مازندران- بهشهر در دانشکده معماری و شهرسازی و هنر
اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار گردید.


کارگاه با سخنرانی دکتر هاشمی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی در خصوص آموزش و نقش
همکاری دانشگاه ها در پیشبرد اهداف آموزش عالی در ساعت 8 صبح شروع و با مدیریت
کارگاه توسط دکتر آهنچیان و همکاری کارشناسان مرتبط حوزه آموزشی و پژوهشی (آقایان ابوالقاسم
ساقی، محمد جعفرنداف، هادی محمدی و خانم کتابداری) و دکترفتوت و دکتر مه پیکر ادامه یافت و کارگاه در ساعت 18 با
جمع بندی مطالب توسط دکتر آهنچیان به
پایان رسید.


لازم به ذکر است این کارگاه که به روش گروهی طراحی شده بود
با استقبال و توجه شرکت کنندگان همراه شد و رضایت کامل از کارگاه و نحوه برگزاری
آن ابراز
نمودند .


30312


30314.
کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsiumآخرین اخبار