ارسال شده در تاریخ :

این
کارگاه که یکی از کارگاه‌های توانمندسازی در آیین‌نامه ارتقای اعضای هیات علمی است،
توسط معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع و با همکاری معاونت آموزشی دانشگاه با هدف آشنایی
هر چه بیشتر اعضای هیات علمی با هدف ارزشیابی متوازن، نظم و تربیت، پوشش تمام سرفصل‌ها
و نحوه ارزشیابی از کلاس به مدت 8 ساعت در دو گروه یکی ویژه اعضای محترم هیات علمی
جدیدالاستخدام و دیگری برای سایر اعضای محترم هیات علمی برنامه ریزی گردیده است.


این
کارگاه روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه مورخ 24 و 25 مرداد ماه 1396 در سالن شورای سازمان
مرکزی دانشگاه برگزار گردید. لازم به ذکر است از 55 تن عضو هیات علمی ثبت‌نام شده در
2 گروه، 45 تن در کارگاه حضور یافتند.


دکتر
قهرمانی عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
تهران به عنوان مدرس، مدیریت کارگاه را به عهده داشت که در کارگاه آموزشی سنجش و اندازه‌گیری
ویژه اعضای هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد در خصوص سنجش و ارزیابی داتنشجویان و ارزیابی
نمرات دانشجویان که بر اساس یک برنامه انجام می شود همچنین ارزیابی دانشجویات در پایان هر ترم مطالبی را ارائه نمود..


.
کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار