ارسال شده در تاریخ :

هم‌زمان
با گرامی داشت هفته پژوهش و فناوری، کارگاه آموزشی سازمان‌دهی پژوهش، سامانه همانند
جو، سامانه پاد، معرفی نمایه‌های برتر و نرم‌افزار
End
Not
در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.


این
کارگاه آموزشی که با استقبال اساتید، دانشجویان تحصیلات تکمیلی و سایر علاقه‌مندان
مواجه شده بود در روز دوشنبه 27 آذر 1396 در سالن ویدئو کنفرانس ساختمان تحصیلات تکمیلی
این دانشکده در معرض استفاده شرکت‌کنندگان قرار گرفت.


در این
کارگاه، نحوه ساماندهی پژوهش توسط سرکار خانم دکتر عباسی رئیس مرکز اطلاع‌رسانی و کتابخانه
مرکزی دانشگاه /، سامانه پاد سامانه دسترسی به برخی پایگاه‌های استنادی توسط سرکار
خانم فرزانه فرجامی مسئول بخش نشریات /، سامانه همانند جو سامانه جستجوی خودکار برای
بازیابی و اندازه همانندی اطلاعات توسط سرکار خانم فاطمه ذاکری فرد کارشناس ارشد بخش
پایان‌نامه‌ها / و نرم‌افزار
End Not برنامه ذخیره و ساماندهی منابع مورداستفاده درروند پژوهش توسط سرکار
خانم فاطمه هراتیان، مسئول بخش آموزش و ارتباطات کتابخانه مرکزی به حاضران معرفی شد.


pj.96.7.3


pj.96.7.2


.


.


 


کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار