ارسال شده در تاریخ :

کارگاه
"روشهای نوین آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان" توسط دکتر احسان قبول،
عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد، از تاریخ 10 تا 12 مهرماه
به مدت 16 ساعت در دانشگاه بوعلی سینا همدان برگزار شد.


در این
کارگاه که 40 نفر از اعضا هیات علمی و دانشجویان
تحصیلات تکمیلی از رشته های زبان و ادبیات فارسی، زبان شناسی و دیگر رشته های مرتبط
دانشگاه بو علی سینای شرکت کردند دکتر قبول به معرفی مبانی و روشهای نوین آموزش مهارتهای شنیداری، گفتاری،
خوانداری و نوشتاری زبان فارسی به غیر فارسی‌زبانان و نیز روشهای آموزش روابط فرهنگی
پرداخت.


در طول برگزاری این کارگاه تعدادی زبان آموز از کشورهای اتیوپی، عراق، الجزایر و پاکستان نیز در کارگاه  شرکت کردند
و دکتر قبول و سپس برخی از شرکت کنندگان به صورت عملیاتی روشهای مورد نظر را به ایشان
آموزش می دادند.


در حاشیه
این کارگاه، دکتر قبول با دکتر غلامی رئیس دانشگاه بوعلی سینا همدان دیداری داشت. در
این دیدار رئیس دانشگاه همدان از دانشگاه فردوسی مشهد و دکتر احسان قبول در ارتقا سطح
علمی و مهارتی استادان مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه بوعلی سینا همدان قدردانی کرد
دکتر قبول نیز مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه همدان را از مراکز مهم کشور دانست که
با جذب بیش از 60 فارسی آموز در سال توانایی بالای خود را اثبات کرده است. رئیس مرکز
آموزش زبان فارسی دانشگاه فردوسی مشهد آمادگی این مرکز را برای گسترش روابط با مرکز
همدان اعلام کرد.


یادآور
می شود کارگاه "روشهای نوین آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان " بر پایه
مجموعه کتابهای "آموزش نوین زبان" فارسی تالیف دکتر قبول و نظریات ایشان
در حوزه آموزش زبان فارسی تاکنون در دانشگاههای مازندران، شهید چمران اهواز، یزد، علوم
پزشکی شیراز و برخی از دانشگاه های لبنان، عراق و مصر برگزار شده است.


800695


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار