ارسال شده در تاریخ :

اولین کارگاه آموزشی تجاری سازی دانش از سلسله کارگاه های آموزشی
هفته پژوهش و فناوری در دانشگاه فردوسی مشهد
برگزار شد.


کارگاه آموزشی تجاری سازی دانش
از سلسله کارگاه های آموزشی هفته پژوهش و فناوری روز یکشنبه پنجم آذرماه
۹۶ با حضور
اساتید، کارکنان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد در محل سالن شورای
مرکز رشد شماره
۴ دانشگاه
برگزار گردید
.


مهندس نخعی مدرس کارگاه
و مدیرعامل شرکت فناوری و کارآفرینی جهان اندیشه با بیان مراحل تجاری سازی دانش از
ایده اولیه تا فروش و تجاری‌سازی آن مخاطبان را راهنمایی کرد و به سوالات آنها پاسخ
داد
.


.


.


کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار