ارسال شده در تاریخ :

در راستای ارتقای سطح کیفی دروس برون گروهی، معاونت آموزشی
و فرهنگی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد اقدام‌ به برگزاری دوره‌ دانش‌افزایی روش تدریس نمود.


از این رو اولین کارگاه آموزشی دانش افزایی " اصول تدریس
نردبانی" ویژه مدرسان زبان فارسی در تاریخ 11 آبان ماه 1396 در تالار شریعتی دانشکده
ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد به مدت 4 ساعت توسط دکتر رضا پیش قدم (عضو
پیوسته دانشکده ادبیات و علوم انسانی و عضو وابسته دانشکده علوم تربیتی) با حضور جمعی
از مدرسان زبان و ادبیات فارسی برگزار شد
.


لازم به ذکر با توجه به درخواست مدرسان زبان و ادبیات
فارسی قرار شد در هر نیمسال تحصیلی یک کارگاه برگزار ‌شود
.


800916


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار