ارسال شده در تاریخ :

 دکتر اکبری عضو هیات علمی گروه آموزشی مهندسی مکانیک و مدیر مرکز کارآفرینی و مالکیت فکری دانشگاه فردوسی مشهد تجربیات خود را در رابطه با مباحث  مربوط به مفاهیم ثبت اختراع، نوشتن متن اختراعی، ارزیابی اختراعات، معرفی پایگاههای جستجوی مرتبط را  با شرکت کنندگان در کارگاه به اشتراک گذاشت.

شرکت کنندگان در این کارگاه را اعضای هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تشکیل می دادند.

کارگاه ثبت اختراع به تقاضای مرکز کارآفرینی و مالکیت فکری و توسط مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار گردید.

لازم به ذکر است ، هر ساله  مرکز کارآفرینی و مالکیت فکری و  مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد که هر دو از واحدهای زیر مجموعه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه هستند کارگاههای مشترکی برگزار می نمایند.

ارسال کننده خبر: هراتیان

آخرین اخبار