ارسال شده در تاریخ :

کارگاه آموزشی آشنایی با حقوق مالکیت فکری و نحوه ثبت اختراع،نحوه ثبت
علامت تجاری و طرح های صنعتی با تلاش مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه فردوسی مشهد
باحضور مدیر عامل واحدهای فناور مرکز رشد دانشگاه و تعدادی از علاقمندان روز شنبه
23 اردیبهشت 1396 دراتاق شورای مرکز رشددانشگاه فردوسی مشهد برگزارشد.


در این کارگاه زهرا اطهری مدیر عامل شرکت تدبیر اندیشان آرکا ضمن تببین
حقوق مالیکت فکری ، ثبت اختراع ، علامت تجاری و طرح های صنعتی فرآیند  هر یک
را به تفصیل بیان کرد .


لازم به ذکر است کارگاه حقوق قراردادها و نحوه نگارش قراردادهای کاربردی در
شرکت ها در روز یکشنبه 25 اردیبهشت ماه و کارگاه انتقال تکنولوژی و نحوه نگارش قراردادهای
انتقال تکنولوژی در روز شنبه 30 اردیبهشت ماه 96 نیز دراتاق شورای مرکز رشد شماره 4 دانشگاه
فردوسی مشهد برگزار  خواهد شد.


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار