ارسال شده در تاریخ :

مرکز اطلاع‌رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد یک دوره آموزش‌های کتابخانه‌ای ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر این دانشگاه برگزار کرد.

تعداد 54 نفر از دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی شاهد و ایثارگر دانشگاه فردوسی مشهد روز چهارشنبه و پنج‌شنبه 11 و 12 بهمن‌ماه 96 در شش کارگاه آموزشی با هماهنگی اداره امور دانشجویان شاهد و ایثارگر شرکت کردند.

این کارگاه‌های آموزشی که توسط مرکز اطلاع‌رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه در محل دانشکده مهندسی به شرح زیر برای این دانشجویان برگزار شد:

انتخاب مجله مناسب جهت انتشار مقاله‌های علمی و کارگاه آشنایی با پایگاه‌های اطلاعاتی پایان‌نامه‌های فارسی و لاتین مدرس توسط دکتر زهره عباسی رئیس مرکز اطلاع‌رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه، کارگاه فنون نگارش مقاله فارسی و کارگاه فنون نگارش مقاله لاتین مدرس دکتر شعله ارسطو پور عضو هیئت‌علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه، کارگاه آشنایی و جستجو در پایگاه‌های استنادی اسکو پوس و WOS مدرس فرزانه فرجامی کارشناس ارشد کتابخانه مرکزی دانشگاه و کارگاه آشنایی با منابع قابل‌دسترس در کتابخانه‌های دانشگاه و معرفی نرم‌افزار ENDNOTE فاطمه هراتیان مرکز اطلاع‌رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد.

لازم به ذکر است مرکز اطلاع‌رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه این آموزش‌ها را در طول‌ترم برای عموم دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می‌کند.

 

 

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار