ارسال شده در تاریخ :

همایش توجیهی آموزشی دانشجویان نوورود دانشکده
مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد با حضور مسئولان  دانشکده  درتالار
خوارزمی این دانشکده برگزارشد.


در این مراسم که در روز دوشنبه 17 مهرماه
1396 برگزار شد، دکترساده معاون آموزشی دانشکده مهندسی ضمن عرض خیرمقدم به دانشجویان
گفت: دانشگاه فردوسی مشهد یکی ازقطب های دانشگاهی
کشور, قطب برترشرق کشور است و درمجموعه دانشگاه ها در رتبه بندی های مختلف رتبه های
بالایی را کسب کرده است.


دانشگاه فردوسی مشهد در حال حاضر 25900
دانشجوی جاری دارد و از این تعداد 5850 دانشجو در دانشکده مهندسی تحصیل می کنند یعنی
حدود 25درصد دانشجویان را شامل می شوند. دانشکده
مهندسی بزرگ ترین دانشکده بین 13 دانشکده دانشگاه فردوسی مشهد است و دانشجویان آن یک
چهارم دانشجویان دانشگاه راتشکیل می دهند ، که از این تعداد 3300 دانشجو در دوره ی
کارشناسی و مابقی دردوره کارشناسی ارشد و دکتری تحصیل می کنند .


وی در پایان از دانشجویان خواست تا با قوانین
و مقررات دانشگاه آشنا شوند و آیین نامه های آموزشی را مطالعه کنند و در صورت لزوم
از انجمن های علمی و مشاوران دانشگاهی کمک بگیرند. وی هم چنین اطلاعاتی را در رابطه
با نحوه ی انتخاب واحد ، دروس انتخابی و تقویم آموزشی ارائه داد.


نماینده نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
دردانشگاه فردوسی مشهد نیز در این مراسم توضیحاتی را درباره فعالیت این نهاد و چگونگی
برقراری ارتباط دانشجویان و خدمات نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه به
دانشجویان ارائه داد و گفت : برای نوآوری وخلاقیت
نیازمندفضاهای گفتگو محور هستیم.


دکتر زارعی معاون مدیریت تربیت بدنی دانشگاه
فردوسی مشهد نیز با تاکید براین که دانشکده مهندسی قطب علمی دانشگاه فردوسی مشهد است
و گفت: دانشگاه در دو بعد ورزش همگانی و ورزش قهرمانی فعالیت های زیادی رابه انجام
رسانده است. در المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان
سراسر کشور دانشجویان پسر این دانشگاه موفق به کسب مقام قهرمانی و دانشجویان دختر موفق
به کسب مقام نائب قهرمانی شدند .


فرجامی نماینده مرکزاطلاع رسانی و کتابخانه
مرکزی دانشگاه و باقری نماینده مرکزمشاوره و توانمند سارزی فرهنگی اجتماعی دانشگاه همچنین نماینده مرکز بهداشت توضیحاتی را در رابطه فعالیت
های حوزه ی خود و نحوه ی ارتباط با این بخش ها ارائه دادند.


لازم به ذکر است در پایان مراسم دانشجویان
از نمایشگاه آشنایی با تشکل های دانشجویی و انجمن های علمی بازدید کردند .


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار