ارسال شده در تاریخ :

در همایش آهسته و پیوسته
پیرامون موضوع "هاشمی در مسیر عقلانیت و اعتدال"
که در تالار رجایی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه
فردوسی مشهد برگزارشد، دکتر علی یوسفی ،عضو هیئت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی
اظهار داشت : این رسالت بر جامعه دانشجویان و دانشگاه هست که ابعاد زندگی آیت الله
هاشمی رفسنجانی را واکاوی کنند
.


دکتر علی یوسفی در این
همایش
که در روز شنبه
هفتم اسفند برگزار شد، افزود: بیش از 60 سال از عمر آیت الله رفسنجانی صرف مجاهدت
در راه امام و انقلاب شده زندگی ایشان سراسر مبارزه بعد و قبل انقلاب است. این
حاصل تحقیق و تأمل بنده روی زندگی این شخصیت بزرگ هست و قصد من ستایش نیست.
ویژگیهای قابل ملاحظه ای از مبارزات ایشان در زندگی شان می توان استخراج کرد. بعد
از انقلاب تلاش ایشان هم بر علیه استعمار خارجی و هم بر استبداد داخلی است
.


دکتر یوسفی ادامه داد : در کارنامه ایشان زندگی پر از درد ، رنج و
ناراحتی ولی توأم با آگاهی و صبر وجود دارد و سپس به برشمردن فعالیت های فرهنگی
مرحوم رفسنجانی پس از انقلاب پرداخت و بیان کرد : انتشار سالنامه شیعه یکی از
فعالیت های فرهنگی ایشان است که هدف اساسی آیت الله رفسنجانی از انتشار آن نشان
دادن ظرفیت رهایی بخش در شیعه است. درفاصله کمی بعد از قیام 15خرداد،در
مهرسال42،کتاب" سرگذشت فلسطین "را ترجمه کرد و این موضع ضد استعماری و
ضد امپریالیستی را نشان می دهد و انتشاراین کتاب با توجه به امپریالیستی بودن رژیم
پهلوی نوعی مبارزه هم بوده است.در سال 46 کتاب"امیرکبیر،قهرمان مبارزه با
استکبار" را نوشت که به روشنی حاکی از هوشمندی سیاسی و روانشناسی ایشان است
.


وی تأکید کرد: اندیشه
های امام خمینی (ره) در تجربه های سیاسی آیت الله رفسنجانی به روشنی قابل تشخیص
است. مبارزات ایشان حول دوحوزه استعمار خارجی و امپریالیسم بین الملل بوده است.وی
در این خصوص افزود:  اگر بخواهیم عقلانیت و تدبیر سیاسی را بر پایه دوراندیشی
و نتایج حاصل از این را در گذر زمان مورد قضاوت قراردهیم،آیت الله هاشمی از شاخص
ترین سیاستمداران دوران معاصر است
.


وی در پایان تاکید کرد: بی
شک راه وی سرمشق مناسب برای سیاستمداران بعد از ایشان خواهد بود. البته این مانع
انتقاد نیست ولی وقتی جمع فعالیتهای سیاسی ایشان را می بینیم،از کم خطاترین
سیاستمداران دوره معاصر  هستند
.


در ادامه این مراسم حجت
الاسلام والمسلمین محسن غرویان ،استاد حوزه و دانشگاه گفت: برخی بزرگان گفتند
ایشان مجتهد بود و بعضی گفتند ایشان مجتهد نبود و کسی در یک مقاله سخنان مقام معظم
رهبری را جمع آوری کرده و ایشان در محافل از آیت الله هاشمی به عنوان مجتهد نام
بردند
.


استاد حوزه و دانشگاه در
تبیین این مسئله خاطر نشان کرد:اجتهاد یک قوه ذهنی در شخصی است که قدرت استنباط از
متون دینی را پیدا میکند. موضوعاتی که مجتهدین درباره ی آنها درس میخوانند،به دو
دسته ی مباحث عبادی و فردی و مباحث سیاسی اجتماعی تقسیم می شوند. دربین روحانیون
98درصد به مباحث سنتی و تکراری می پردازند و دو درصد هستند که به مسائل مدرن و
رابطه آنها با فقه اسلامی می پردازند. آیت الله هاشمی از مجتهدینی بود که به مسائل
روز توجه داشت و افزود
: ایشان تمام بنیه خودش را به
کار گرفته بود که از منظر اسلام به این مسائل بپردازد و این روا نیست در حق آیت
الله هاشمی رفسنجانی که بعضی ایشان را مجتهد نمی دانند.نمی شود در مقامی که ایشان
داشتند حضرت امام شخصی غیر مجتهد را انتخاب کنند
.


حجت الاسلام غرویان در ادامه
سخنان خود به ذکر دو خاطره پرداخت و در پایان گفت:آیت الله هاشمی سرمایه علمی، ملی
و جهانی است
.


در ادامه جلسه،چند پرسش
مکتوب و شفاهی از طرف حضار مطرح شد و سپس مستند"آیت الله"پخش شد
.


a.p.12.1


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار