ارسال شده در تاریخ :

هشتمین
دوره همایش ملی کیفیت با تلاش انجمن علمی مهندسی صنایع دانشگاه فردوسی مشهد ، با
محوریت کیفیت در صنایع و خدمات در اقتصاد ایران روز پنجشنبه 21 اردیبهشت ماه 96 در دانشکده
مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد آغاز به کار کرد.


دکتر
رضائی عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی و مدیر دفتر ارتباط علمی دانشگاه و جامعه
دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد ضمن خیر مقدم به میهمانان این همایش در سخنان
خود به اهمیت رشته مهندسی صنایع اشاره نمود همچنین در خصوص مهندسی کیفیت و مهندسی پروژه و مدیریت زمان برای حاضران مطالبی را عنوان نمود.


سپس
دکتر عباس احمدی معاون آموزشی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر سخنان
خود را در مورد کیفیت در نظام آموزش عالی ایران ایراد نمود .


این
همایش یک روزه هم اکنون در دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد در حال برگزاری می
باشد .


لازم
به ذکر است در این همایش یک روزه پس از سخنرانی دکتر عباس احمدی ، مهندس صالحی
در مورد مسائل و چالش های صنایع نوین . سپس مهندس سید مسعود در خصوص چرا در اقتصاد
ایران کیفیت رمز موفقیت نیست سخنرانی خواهند داشت .


لازم
به ذکر است همایش ملی کیفیت در هر سال با هدف آموزش فرهنگ سازی گسترش و بحث
پیرامون ابعاد مختلف کیفیت برگزار می شود که تاکنون هفت دوره متوالی آن برگزار شده است و هشتمین
دوره همایش ملی کیفیت با محوریت کیفیت در صنایع و خدمات در اقتصاد ایران در دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار
می شود.


این
خبر تکمیل خواهد شد.


800002


700198


.


.


 


کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium


آخرین اخبار