ارسال شده در تاریخ :

هشتمین
جلسه ترفیع دانشگاه در تاریخ 17 دی‌ماه 96 در محل دفتر معاونت آموزشی دانشگاه
فردوسی مشهد برگزار شد.


در این
جلسه 70 فرم ترفیع اعضای هیئت‌علمی مطرح و در مورد آن تصمیم‌گیری شد. همچنین بر اساس
بند ب دستورالعمل اجرایی اعطای ترفیع سالانه و پایه تشویقی به اعضای هیئت‌علمی دانشگاه
فردوسی مشهد مصوب پنجمین نشست عادی هیئت‌امنای دانشگاه‌ها، فرم
های فعالیتهای
آموزشی، پژوهشی و اجرایی، 31 نفر از اعضای هیئت‌علمی که مانده امتیاز ذخیره پژوهشی
سه‌ساله ایشان بالاتر از 100 امتیاز است (از تاریخ اول فروردین‌ماه 96 لغایت اول دی‌ماه
1396) بررسی گردید و با اعطای پایه تشویقی به ایشان موافقت شد.


.


.


کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار