ارسال شده در تاریخ :

نمایشگاه
راه بادیه از تاریخ ١٨الی٢٢ آذرماه 96 در کانون‌های فرهنگی و هنری دانشگاه فردوسی
مشهد برگزار شد و در این مدت، اساتید و دانشجویان این نمایشگاه بازدید کردند.


اختتامیه
این نمایشگاه در تاریخ ٢٥آذر در محل تالار اندیشه کانون‌های فرهنگی و هنری برگزار شد.


در ابتدا
برنامه اسلامی پناه، آثار تشکیل‌دهنده نمایشگاه راه بادیه را برای میهمانان توضیح داد
و به تحلیل و بررسی آثار پرداخته شد.


سپس
اعضای حاضر در جلسه اختتامیه نظرات خود را به شرح زیر اعلام کردند:


دکتر
زرقانی، استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد: از دیدن اثر هنری
باید‌ حس اثر دریافت شود.


آقای
موسوی، دانش‌آموخته و فعال محیط‌زیست: جایگاه هنر در حفظ محیط‌زیست باید بیشتر نمود
پیدا کند.


حجت‌الاسلام
ارشادی نیا، استاد دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد و اعضای هیئت‌امنای
مکتب حرمت حیات: هنر جناب اسلامی پناه باید بسیار شناخته و دیده شود.


دکتر
ناصری رئیس دانشکده منابع طبیعی و محیط‌زیست: باید از دانایی به دارایی برسیم. در مشهد
شاهد معماری شاخص نیستیم بلکه فقط نمایشی از سازه داریم.


خبرنگار:
نداف


801132


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار