ارسال شده در تاریخ :

به مناسبت هفته آمار و برنامه ریزی، نمایشگاه معرفی فعالیت ها و دستاوردهای آماری معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضوی و همچنین مدیریت آمار، تحلیل و ارزیابی عملکرد شهرداری مشهد در روزهای 30 مهر و 1 آبان 1397 در دانشکده علوم ریاضی برپا شد.

این نمایشگاه به همت گروه آمار دانشکده علوم ریاضی و دفتر همکاری های علمی دانشکده علوم ریاضی و شهرداری مشهد با هدف تعامل بیشتر با این سازمان ها و آشنا کردن دانشجویان با برخی زمینه های کاری رشته آمار برگزار شد.

 841144

آخرین اخبار