ارسال شده در تاریخ :

اولین
نشست از سلسله نشست های نجات زمین با حضور دکتر کمال الدین ناصری، رئیس دانشکده منابع
طبیعی و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد و علاقه مندان به حفظ تمدن بشری در روز سه شنبه 25 مهرماه 1396 در سالن آمفی تئاتر دانشکده
منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.


در این
جلسه به بررسی اجمالی مهمترین و کلان ترین چالش های پیش روی تمدن بشری در قرن 21 پرداخته
شد.


در
این نشست حسین سمیعی اصفهانی و احمد صادق زاده موضاعاتی چون افزایش نرخ گرسنگی و کاهش
نرخ محصولات کشاورزی و تغییرات اقلیم و افزایش تعداد دولت های بی ثبات را مورد بررسی قرار دادند.


لازم
به ذکر است جلسه آینده سلسله نشست های نجات زمین روز چهارشنبه 3 آبان 1396 در آمفی تئاتر دانشکده
منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد برگزار و بررسی راه حل های چالش های گفته شده در این جلسه
ارائه می شود.


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار