ارسال شده در تاریخ :

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد، نشست مشهد، شهر هوشمند، چالش‌ها و راه‌کارها در سالن شورای دانشکده علوم ریاضی دانشگاه برگزار شد.

در ابتدای این برنامه که باهدف بررسی ویژگی‌های شهر هوشمند و موانع پیشرو و به مناسبت هفته پژوهش برگزار شد، مهندس محمدرضا سمیعی، معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرویس‌های هوشمند شهر مشهد، شاخص‌ها و تفاوت‌های شهر الکترونیک و شهر هوشمند را بیان و تعریفی کامل و جامع از شهر هوشمند و ساختار آن برای حاضران ارائه کرد.

وی پس از شرح اهداف شهر هوشمند، به بررسی محورها و ابعاد آن از منظر استاندارد ISO پرداخت و محدودیت‌ها و چالش‌های تحقق شهر هوشمند را برای حاضران بیان کرد.

 در ادامه نشست، مهندس علی پژومند راد، معاون مرکز کنترل ترافیک شهرداری مشهد حوزه‌های موردنیاز مرکز کنترل ترافیک در رشته ریاضی و آمار را به‌طور مختصر معرفی کرد. این نشست با پرسش و پاسخ در مورد پروژه‌های شهرداری مشهد و استفاده از توان علمی دانشگاه در اجرای پروژه‌های آتی به پایان رسید.

در این نشست دکتر امید سلیمانی فرد، مدیر دفتر همکاری‌های علمی دانشکده علوم ریاضی و شهرداری مشهد، دکتر نوشین داودی مسئول کارگروه‌های این دفتر و جمعی دانشجویان حضور داشتند.

841503

آخرین اخبار