ارسال شده در تاریخ :


یازدهمین نشست
شورای معاونان اداری و مالی دانشگاه های برتر کشور در روز چهارشنبه 31 شهریور ماه
1395 در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار  می شود.


در این نشست که با حضور معاونان اداری و مالی دانشگاه های تبریز،
صنعتی اصفهان ، تهران ، علامه طباطبایی ، خواجه نصیر
، صنعتی شریف ، شهید بهشتی، امیر
کبیر، علم و صنعت
،
تربیت مدرس و دانشگاه اصفهان در
سالن شورای سازمان
مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد موارد زیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت:


هماهنگی جهت تخصیص اعتبارات
تعمیر ، تجهیز و عمرانی از محل اسناد خزانه اسلامی


بررسی بخشنامه های مرتبط
باعدم به کار گیری باز نشستگان و مدرک تحصیلی


بررسی دستورالعمل مدیریت
سبز در دانشگاه ها ،مراکز پژوهشی و پارک های علم و فناوری


بررسی دستورالعمل و آیین
اجرائی سختی کار کارکنان غیر هیئت علمی


اعتبارات موضوع سیاست های کل علم و فناوری ابلاغی مقام معظم رهبری


بخشنامه  رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص  تخصیصی بودجه هزینه ها در سال جاری


شاخص های اعتبارات سال
96


 .


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار