ارسال شده در تاریخ :

نشست
خبری هفتمین همایش بین المللی توسعه وفناوری و اختتامیه دومین کنگره بین المللی
افق های نوین در معماری و شهرسازی روز یکشنبه 25 بهمن ماه سال 1394 در دانشکده
معماری، شهرسازی و هنراسلامی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.


به
گزارش خبرنگار روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد این نشست خبری باحضور دکتر حامد کامل نیا، رییس
دانشکده معماری، شهرسازی و هنراسلامی دانشگاه، اعضای هیئت علمی
دانشکده ، مسئولین همایش و اهالی رسانه برگزار شد.


در این
نشست، دکتر حامد کامل نیا درخصوص اهمیت برگزاری این همایش در شهر مشهد، باتوجه به
افق سال2017 و انتخاب شهر مشهد به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام و گام نهادن به سمت آن و
همچنین جایگاه دانشگاه فردوسی مشهد در تحقق این مهم صحبت کرد.


سپس
مهندس امینی، دبیر اجرایی همایش، جزئیات بیشتری از برنامه ها، اسپانسرها, استادان,
مهمانان داخلی و خارجی را ارائه کرد.


دکتر
فیض آبادی،عضو هیئت علمی دانشکده معماری، شهرسازی و هنر اسلامی، در ادامه این نشست
خبری به ضرورت برگزاری این کنگره باتوجه به وضعیت کنونی معماری و شهرسازی شهر مشهد
اشاره کرد و این همایش را راهی برای هموارتر شدن مسیر آن دانست.


همچنین،
دکتر طاهری،معاون و عضو هیئت علمی دانشکده معماری، شهرسازی و هنر اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد  برلزوم
همکاری با دیگر دانشگاه های داخلی و خارجی در این زمینه و ارتقای جایگاه مشهد اشاره
و تاکید کرد و این همایش را نخستین گام برای حرکت به سمت تحقق اهداف افق سال 2017
مشهد دانست.


لازم
به ذکر است هفتمین همایش بین المللی توسعه وفناوری و اختتامیه دومین کنگره بین
المللی افق های نوین در معماری و شهرسازی در تاریخ 5 اسفند ماه 94 همزمان با روز
مهندس در دانشکده معماری, شهرسازی و هنر اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار میشود.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار