ارسال شده در تاریخ :

نشست تخصصی کمیته علمی نخستین همایش وقف و علم و فناوری به
منظور بررسی و و همفکری در مورد محورهای همایش و چالش های پیش رو، روز پنجشنیه 7
دی ماع 96 در سالن شورای سازمان مرکزی دانشگاه
فردوسی مشهد برگزار شد.


این نشست تخصصی با هدف بررسی و همفکری در مورد آیین نامه و
محورهای نخستین همایش وقف و علم و فناوری و همچنین چالش های پیش رو در حوزه وقف و
علم و فناوری برگزار گردید. در این نشست که با حضور مدیران و مسئولان مختلف فعال
در حوزه وقف و غلم و فناوری برگزار شد، اعضا بررسی محورهای اصلی همایش و زیر شاخه
های همایش وقف و علم و فناوری که اسفند ماه در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می گردد
را در دستورکار خود قرار داده و این رابطه به بحث و بررسی
پرداختند.


در این نشست مقرر گردید تا در همایش وقف و علم و فناوری به
ارتباط بین وقف و حوزه علم و فناوری نگاه ویژه ای شود و موضوعات در حوزه ارتباط
وقف در حوزه علم و فناوری و همچنین ارتباط علم و صنعت با وقف بیشتر مورد بررسی
قرار گیرد.


در پایان این نشست همچنین چگونگی سیاست گذاری در مورد وقف و
چگونگی جذب خیرین در حوزه علم و فناوری و تعیین مدلی مناسب برای وقف در حوزه علم و
فناوری مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اعضا به این جمع بندی رسیدند تا با ایجاد
ظرفیت هایی، موجبات تعامل بیشتر واقفین را با حوزه علم و فناوری فراهم نمایند.


خبرنگار: الهی نژاد


elm.v.96.2


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار