ارسال شده در تاریخ :

به
گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد، نخستین کارگاه تخصصی بین دانشگاهی سالانه
مهندسی برق با حضور اعضای هیأت علمی و دانشجویان رشته مهندسی برق دانشگاه های شهر
مشهد در سالن اجتماعات خواجه نصیرالدین طوسی دانشکده مهندسی برگزار شد.


در
نوبت صبح این کارگاه، خانم دکتر طیبه عامری از موسسه فردریک الکساندر نورمبرگ آلمان
در خصوص الکترونیک آلی و ارگانیک به سخنرانی پرداخته و مقالاتی که تا کنون در این
خصوص به تالیف رسانده بود را به دانشجویان معرفی کرد.


وی
با طرح مسئله از مباحث اولیه سعی داشت موجب آشنایی دانشجویان علاقه مند به این
رشته شده و نتایج پایانی موضوعات را نیز مطرح کند.


دکتر
علی فتوت احمدی، دانشیار گروه مهندسی الکترونیک دانشگاه صنعتی شریف نیز در نوبت
عصر این کارگاه در خصوص مباحث الکترونیک مخابرات و فرکانس رادیویی به سخنرانی
پرداخت.


وی
با اشاره به اینکه در دهه آینده مخابرات به چه سمتی خواهد رفت، به بررسی جهت گیری
تحقیقات در اروپا و آمریکا پرداخته وفعالیت های خود در ایران و در دانشگاه شریف را
بیان کرد.


لازم
به ذکر است این کارگاه با هدف افزایش کیفیت آموزشی و پژوهشی دانشجویان تحصیلات
تکمیلی برگزار شد که مورد استقبال دانشجویان و اعضای هیأت علمی دانشگاه قرار گرفت.


k.m.94.2


 .


کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار