ارسال شده در تاریخ :

دکتر داوری معاون فرهنگی اجتماعی
و دانشجویی دانشگاه
فردوسی مشهد اظهار داشت : برگزاری موفق اولین
و دومین دوره جشنواره فرهنگ ملل یک موفقیت برای دانشگاه فردوسی مشهد است .


معاون فرهنگی اجتماعی و
دانشجویی
دانشگاه
فردوسی مشهد پس از بازدید از دبیرخانه جشنواره فرهنگ ملل در دانشگاه فردوسی مشهد در
گفتگو با خبرنگار روابط عمومی دانشگاه ضمن
اشاره به حضور دانشجویان با ملیت های متعدد در دانشگاه فردوسی مشهد هدف جشنواره
فرهنگ و ملل را اینچنین بیان کرد : یکی از اهداف دانشگاه فردوسی مشهد بین المللی
شدن است و افزود: دانشگاه فردوسی مشهد در
جهت جذب دانشجویان خارجی و ارائه خدمات مناسب به آنها تلاش می کند تا آنها بتوانند پس از فراغت از
تحصیل در کشور خود مفید و مبلغانی نیز برای
دانشگاه فردوسی مشهد باشند .


دکتر داوری در خصوص دستاورد
های جشنواره فرهنگ ملل بیان کرد : برگزاری موفق اولین و دومین دوره جشنواره فرهنگ ملل یک موفقیت برای دانشگاه فردوسی مشهد است زیرا
با ارائه خدمات مطلوب برای دانشجویان
خارجی همچنین ایجاد فضای فرهنگی مناسبی جذب
دانشجویان خارجی بیشتر خواهد شد .


معاون فرهنگی اجتماعی و
دانشجویی
دانشگاه
فردوسی مشهد شعار نوید صلح و دوستی را بسیار زیبا و برای برگزاری جشنواره فرهنگ ملل که دانشجویان
خارجی با ملیت های مختلف در ان شرکت دارند مناسب دانست.


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار