ارسال شده در تاریخ :

مرحله
نهایی مسابقه ملی دادگاه مجازی به همت انجمن علمی حقوق دانشگاه فردوسی مشهد و با همکاری
انجمن علمی فقه و مبانی حقوق اسلامی، در تاریخ یکشنبه ۲۶ آذر در محل آمفی‌تئاتر شیخ
طوسی دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.


در این
مسابقه که با استقبال پرشور و فوق‌العاده مخاطبان همراه شده بود، گروه‌های راه‌یافته
به مرحله نهایی به اظهار دفاعیات خود در مقابل قضات محترم دادگستری خراسان رضوی آقای
سلطانی، رئیس شعبه ۳ دادگاه انقلاب، آقای بهمن‌آبادی، رئیس شعبه ۶ دادگاه انقلاب و
آقای صفری، دادیار اظهارنظر دادسرای ناحیه ۳ پرداختند.


این
برنامه با حضور دکتر رئیسیان رئیس دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه، دکتر معتمدی
مدیر فرهنگی و فعالیت‌های داوطلبانه دانشگاه و تعدادی از اساتید هیئت‌علمی رشته‌های
حقوق و فقه و مبانی حقوق و دانشجویان برگزار شد.


در این
مسابقه، تیم دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد به‌عنوان بهترین تیم و خانم شکیبا میر
سعیدی (از دانشجویان حقوق دانشگاه فردوسی مشهد) به‌عنوان بهترین ارائه‌کننده در این
مرحله از رقابت‌ها انتخاب شدند.


8001144


.


.
کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium


آخرین اخبار