ارسال شده در تاریخ :

با توجه به برگزاری چهاردهمین المپیاد فرهنگی، ورزشی دانشجویان سراسر کشور در دانشگاه شیراز، مسابقات انتخابی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی منطقه 9 کشور در بهمن‌ماه سال جاری در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد در همین خصوص گفتگویی با دکتر مهدی سهرابی، رئیس دانشکده علوم ورزشی دانشگاه انجام داده است که حاصل این گفتگو به شرح زیر می‌باشد:

دانشگاه فردوسی مشهد میزبان سه رشته ورزشی بسکتبال خواهران، فوتسال و دوومیدانی برادران دانشجوی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی منطقه 9 کشور به‌منظور شرکت در چهاردهمین المپیاد فرهنگی، ورزشی دانشجویان بود که تیم‌های برتر این مسابقات در سال 1397 در دانشگاه شیراز به رقابت خواهند پرداخت.

این مسابقات با شرکت بیش از 25 تیم از تاریخ 17 لغایت 23 بهمن‌ماه 1396 بانظم و شکوه خاصی در پردیس دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد و نتایج ذیل به دست آمد:

در رشته دوومیدانی پسران 10 تیم شرکت داشتند که پس از سه روز رقابت به ترتیب دانشگاه‌های غیرانتفاعی سناباد، خاوران و دانشگاه فردوسی مشهد به ترتیب مقام‌های اول تا سوم این مسابقات را کسب نمودند.

مسابقات بسکتبال دختران با شرکت 3 تیم در سالن کوثر پردیس دانشگاه برگزار شد که پس از 3 روز رقابت تیم دانشگاه فردوسی مشهد بااقتدار قهرمان و تیم‌های دانشگاه غیرانتفاعی سناباد و امام رضا (ع) به ترتیب مقام‌های دوم و سوم را کسب نمودند.

در رشته فوتسال که با شرکت 14 تیم برگزار شد پس از برگزاری 26 مسابقه تیم‌های دانشگاه سمنان، غیرانتفاعی خیام و شاهرود به ترتیب حائز رتبه‌های اول تا سوم این مسابقات گردیدند.

نتایج کسب‌شده تیم‌های ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد که در این مسابقات شرکت داشته‌اند به شرح ذیل می باشد:

دانشجویان پسر دانشگاه فردوسی مشهد:

تنیس روی میز: مقام اول تیمی، اول انفرادی و اول دوبل

شطرنج: مقام اول تیمی، اول رشته سریع، اول چهار میز

بدمینتون: مقام اول تیمی، اول انفرادی، اول دوبل

شنا: مقام اول تیمی

هندبال: مقام دوم

دوومیدانی: مقام سوم

دانشجویان دختر دانشگاه فردوسی مشهد:

تنیس روی میز: مقام اول تیمی، اول انفرادی، اول دوبل

تیراندازی: مقام اول تیمی تفنگ و تپانچه

بسکتبال: مقام اول

شنا: مقام اول

کاراته: مقام اول

شطرنج: مقام دوم

لازم به ذکر است دانشگاه فردوسی مشهد از تاریخ 5 اسفند لغایت 12 اسفندماه 1396 میزبان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی منطقه 9 کشور برای برگزاری مسابقات در سه رشته دوومیدانی، بدمینتون و هندبال خواهران می‌باشد.

 

 

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار