ارسال شده در تاریخ :

ششمین کارگاه آموزشی هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی خراسان
رضوی روز پنجشنبه 10 دی ماه 1394 با شرکت بیش از 40 نفر از اعضای هیأت نظارت و ارزیابی ، اعضای کارگروه
های تخصصی و اعضای هیأت علمی دانشگاه های مختلف خراسان رضوی
که در بازدید از مراکز آموزش عالی با هیأت نظارت و ارزیابی خراسان رضوی همکاری می کنند، برگزار شد.


هدف
از برگزاری این کارگاه تبادل تجربه و هم فکری جهت ارتقای کیفی و بهبود فرایندهای بازدیدها بود
.


در ابتدای این کارگاه، دکتر کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد
و رئیس هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی خراسان رضوی ضمن خوش آمدگویی به حاضران به
این موضوع اشاره کرد که بحث خانواده آموزش عالی به مفهوم خاص از اهمیت ویژه ای برخوردار
است و اکنون وقت آن شده است که با تمام وجود احساس کنیم همه اعضای یک خانواده هستند
و اگر به این مسئله توجه نشود در امر آموزش و فراگیری مشکل ایجاد می شود
.


وی با اشاره به مشکل عدم تصمیم سازی یکپارچه در نظام آموزش
عالی و رشد کمی عرضه خدمات نسبت به تقاضا و کم شدن ارزش آن، ضرورت کنترل ها از لحاظ
کمی و کیفی را خواستار شد
.


دکتر کافی با اشاره به سوابق کاری خود در هیأت نظارت و ارزیابی
خراسان رضوی، نظارت و کیفیت گرایی و جلوگیری از رشد بی رویه کمی آموزش عالی را مطرح
و اضافه کرد که هرچند در بازدید های شهرستان دشواری و سختی هایی وجود دارد ولی دستاوردهای خوبی دارد و باعث می شود از رویکردها و تصمیم سازی های و نارسایی های آن ها نیز اگاهی پیدا کرده و مهم تر این که خانواده آموزش عالی استان خودش، خودش را کنترل می کند و در جهت بهبود تلاش می کند.


رییس هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان با ابراز خوشحالی از ترکیب مناسب افراد شرکت کننده در کارگاه و آشنایی افراد با این هیأت، به ارزشمند بودن بازدیدها اشاره و خواستار توجه به رویکردهای جدید در بازدید ها شد .


رویکرد
جدیدی که باید در نظر گرفت موضوعی است که بیشتر در بخش های دولتی اتفاق می افتد در بخشهای غیردولتی این اتفاقات باعرضه کنترل می
شود، بعضی کارها ممکن است حرکت به سوی توسعه کیفی باشد ولی در عمل کمی است،
مثلا به جای دانشجوی کارشناسی مبادرت به جذب
دانشچوی کارشناسی ارشد می کنند که اگر امکانات و زیر ساخت ها مناسب نباشد یا دانشجو
در یک حد متعارف نباشد، ممکن است در ظاهر توسعه کیفی باشد ولی در عمل کمی است .لذا بیشتر آسیب ها در بخش دولتی از این نوع آسیب
هاست .


وی با اشاره به زیاد شدن دانشگاه ها در بخش دولتی، لزوم مدیریت و برنامه ریزی در خصوص کوچک سازی این دانشگاه
ها را مطرح کرد به گونه ای که کمترین هزینه
داشته باشد
.


دکتر کافی با ابراز خوشحالی از کیفی
گرا بودن نگرش مدیریت جدید در هیأت امنای دانشگاه های کشور و با اشاره به اقدامات انجام شده هیأت نظارت و ارزیابی استان در خصوص کنترل بی رویه آموزش عالی در استان، به ویژه در بخش دولتی،ضرورت مطالعه در مورد هشت دانشگاه زیر مجموعه هیأت امنا (به غیر ازدانشگاه  فردوسی مشهد و
دانشگاه فناوری های نوین گلبهار) اشاره و شناخت مزیت های نسبی هریک را ضروری دانست تا در همان مزیت نسبی رشته ایجاد شود و از توسعه بی مورد جلوگیری شود
.


وی در خصوص موسسات آموزش عالی غیر دولتی به این
موضوع اشاره کرد که هدف از تشکیل این موسسات ارائه خدمت و ارتقای سطح فرهیختگی جامعه بود، ولی
با گذشت زمان رقابت بیشتر شده است و اگر توسعه کمی نباشد با توجه به نرخ تورم نمی توانند به فعالیت خود ادامه دهند، چون نرخ تورم بیشتر از
افزایش شهریه هاست . همچنین اگر در این موسسات دانشجو کمتر از یک حدی باشد ادامه کار آن ها ممکن نیست و بهترین راه کار تلفیق این هاست ، در غیر این
صورت رقابت های ناسالم، آن ها را ازبین خواهد برد
.


دکتر کافی در خاتمه ضمن سرمایه تلقی کردن مدعوین به عنوان همکار هیأت نظارت و ارزیابی ، اظهار امیدواری کرد که هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی خراسان رضوی همچون سالیان گذشته به
عنوان هیأت پیشتاز باقی بماند.


در این کارگاه آقایان دکتر جعفری ثانی دبیر هیأت نظارت و ارزیابی
آموزش عالی ، فتاحی عضو
هیأت مذکور و آهنچیان مدیر دفتر برنامه ریزی و توسعه دانشگاه به ایراد سخن پرداختند .


کارگاه با جمع بندی پرسش و پاسخ شرکت کنندگان  خاتمه یافت .


با تشکر از آقای جعفریان راد برای تنظیم و ارسال این خبر برای روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد


nz5


nz4


nz10


nz3


nz6


nz7


nz8


nz9

آخرین اخبار