ارسال شده در تاریخ :

جلسه
معاونین پژوهش و فناوری دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری منطقه 9
کشور ، روز چهارشنبه اول آذرماه 96 در
سالن شورای سازمان مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.


دکتر
بهرامی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه در ابتدای این نشست ضمن عرض خیرمقدم ، گزارشی
از جلسات برگزارشده در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارائه و سپس به تشریح طرح مأموریت گرایی و توجه
به فرصت‌های پیرامونی در منطقه پرداخت.


دکتر
بهرامی توجه ویژه به جذب منابع خارج از دانشگاه در قالب عقد قراردادها و تفاهم‌نامه‌ها و نحوه صحیح استفاده از منابع موجود
در اختیار دانشگاه و اینکه در حال حاضر کجا هستیم، کجا می‌خواهیم برویم و چگونه
باید برویم را دو رویکرد اساسی معاونت پژوهشی دانشگاه در رونق بخشیدن به امور
پژوهشی دانست.


معاون
پژوهش و فناوری دانشگاه تأکید نمود که تقویت غیرت و حمیت دانشگاهی و دفاع تمام‌قد
از رسالت و حقوق دانشگاه‌ها با توجه به مشکلات و کمبودهای موجود از وظایف اصلی
مسئولان حوزه پژوهش و فناوری است.


در
ادامه خانم دکتر ارسطو پور عضو هیئت‌علمی دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی
دانشگاه، به تشریح شیوه‌نامه علمی منطقه 9 در قالب طرح پژوهشی علم‌سنجی منطقه
پرداخت و سپس دکتر مولوی معاون پژوهش و
فناوری دانشگاه حکیم سبزواری، به بیان چالش‌های پیش روی دانشگاه‌ها پرداخت و کم
بودن و در اولویت نبودن تخصیص اعتبارات و بودجه‌های پژوهشی ، هدر رفتن منابع در
واگرایی تصمیمات مدیریتی ، نبود یا کمبود برنامه مدون تحقیقاتی توسط گروه‌ها و
پایش آن‌ها ، کمبود آزمایشگاه‌های مرجع و تخصصی و... ازجمله چالش‌های پیش رو
عنوان نمود.


توجه
به پایش پتانسیل اعضا و تشکیل گروه
workteam بین‌المللی ، افزایش تعاملات بین‌المللی
، تدوین برنامه تحقیقاتی توسط زیرگروه‌های آموزشی و پایش آن‌ها ، اختصاص گرنت های
ویژه و... بخشی از پیشنهاد‌ها ایشان در
این خصوص بود.


دکتر اکبری ، عضو هیئت‌علمی دانشکده مهندسی و
دبیر کمیته اخلاق پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد نیز در این نشست ، با موضوع اعتلای
اخلاق پژوهشی در مسیر توسعه آموزش عالی ، توضیحاتی را در خصوص اخلاق حرفه‌ای به‌ویژه
اخلاق پژوهشی ارائه و به تشریح وظایف کمیته اخلاق دانشگاه پرداخت.


در
ادامه دکتر ملک‌زاده ، مدیر دفتر توسعه و انتقال فناوری دانشگاه ، به بیان تجربه راه‌اندازی
و مدیریت شبکه آزمایشگاهی دانشگاه فردوسی مشهد پرداخته و تأکید کرد که وجود شبکه‌های
دانشگاهی می‌تواند ضمن ایجاد فرصت‌ها و بازار جدید برای پژوهشگران در انتقال تجربه
در منطقه نیز بسیار تأثیرگذار باشد.


پس
از بحث و بررسی پیرامون مسائل مطرح‌شده در این نشست ، دکتر بهرامی به جمع‌بندی مطالب طرح‌شده
پرداخته و مجدداً بر ایجاد ارتباط منظم و منسجم و تعامل روزافزون موسسه‌های هر
منطقه و بهره‌گیری از امکانات و ایده‌ها که باعث ایجاد فرصت هم‌افزایی می‌گردد تأکید
نمودند.


801006


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار