ارسال شده در تاریخ :

سی و
یکمین جلسه شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه فردوسی مشهد (ناتک) روز سه‌شنبه5
دی‌ماه 96 با حضور اعضا در دفتر رئیس دانشگاه برگزار شد.


در این
جلسه ابتدا گزارشی توسط دکتر بیگدلی مدیر دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه
و دبیر شورای ناتک، در مورد نشست با دبیران انجمن علمی دانشجویی و برقراری ارتباط پویا
بین دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت با گروه‌های آموزشی و دانشکده‌ها ارائه شد.


سپس موارد زیر موردبحث و تبادل‌نظر اعضا قرار گرفت:


وضعیت
موجود ارزشیابی جامع عملکرد اعضای هیئت‌علمی دانشگاه


اصلاح و تصویب آیین‌نامه بازخورد به عملکرد آموزشی
اعضای هیئت‌علمی، مدرسان دانشگاه


811116


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsiumآخرین اخبار