ارسال شده در تاریخ :

سومین نشست هم‌اندیشی مدیران مراکز رشد استان خراسان رضوی به‌منظور تشکیل انجمن شبکه مراکز رشد واحدهای فناوری استان خراسان رضوی، در سالن شورای سازمان دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

در این نشست که در روز یکشنبه 8 بهمن‌ماه 96 به دعوت مدیریت توسعه و انتقال فناوری و همت مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه فردوسی مشهد با حضور مدیران 14 مرکز برگزار شد، مدیران مراکز رشد ضمن بیان چالش‌ها و مسائل موجود بر لزوم تشکیل دبیرخانه دائمی مراکز رشد و کارگروه‌های تخصصی به منظورهم اندیشی در جهت یافتن راهکارهای مختلف حمایت بیشتر از واحدهای فناور، هسته‌ها و تیمهای فناور مستقر در مراکز رشد، بررسی مشکلات و نیازمندی‌های مراکز، ارتباط با نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و دستگاه‌های اجرایی تأثیرگذارتانید نمودند.

در پایان این نشست دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی مشهد، پارک علم و فناوری خراسان رضوی و نماینده استانداری به‌عنوان هیات مؤسس و دانشگاه فردوسی مشهد به‌عنوان دبیرخانه شبکه مراکز استان انتخاب شدند و مقرر شد هیات مؤسس نسبت به تدوین اساسنامه شبکه مراکز رشد استان خراسان رضوی اقدام نموده و در جلسات آتی نسبت به انتخاب هیات مدیره و تصویب اساسنامه اقدام شود.

آخرین اخبار