ارسال شده در تاریخ :

در
حاشیه همایش ملی آموزش زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه فردوسی مشهد ، سه کارگاه
آموزشی با حضور سه تن از استادان برجسته کشور، دکتربهروز محمودی بختیاری، استاد
دانشگاه تهران، دکتر حسن ذوالفقاری، استاد
دانشگاه تربیت مدرس و دکتر رضا پیش قدم، استاد دانشگاه فردوسی مشهد، در روز های پنج شنبه و جمعه، 22 و 23 تیر ماه
سال جاری و با حضور بیش از 100 نفر از
مدرسان این حوزه برگزار گردید.


در
روز اول برگزاری این کارگاه دکتر بهروز بختیاری، به بررسی روش های آموزش مهارت های
زبان فارسی به غیر فارسی زبانان پرداخت. وی بر تعامل هر چه بیشتر با فارسی آموزان و آشنایی با فرهنگ آنان در کلاس های درس تاکید
داشت. از دیگر نشست های علمی که در این روز برگزار گردید، کارگاه روش های آموزش
نگارش فارسی توسط دکتر حسن ذوالفقاری بود که شرکت کنندگان این کارگاه
به صورت عملی با شیوه های آموزش نگارش آشنا شدند.


دکتر
رضا پیش قدم، استاد دانشگاه فردوسی مشهد، در روز دوم این کارگاه ها به بررسی
متدهای رونشناسی اجتماعی آموزش زبان فارسی و نقش فرهنگ در امر آموزش پرداخت. وی
ضرورت آشنایی این روش ها را برای مدرسان آموزش زبان فارسی ضروری دانست و نقش
تعاملات و ارتباطات فرهنگی را مهم ارزیابی کرد.


در
پایان این کارگاه دو روزه به شرکت کنندگان، گواهی شرکت در کارگاه به زبان فارسی
ارائه شد.


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار