ارسال شده در تاریخ :

در ادامه سلسله نشست های علمی که مرکز اطلاع رسانی و
کتابخانه مرکزی به منظور دانش افزایی کتابداران برگزار می کند، سخنرانی علمی
تکنولوژی
برای حرکت به سوی آینده توسط مهندس دلیری
برگزار شد .


مهندس علیرضا دلیری کارشناس حوزه معاونت پژوهشی دانشکده مهندسی
سخنرانی خود را با عنوان
RFID مطرح نمود.


طرح موضوع فوق در جمع کتابداران دانشگاه فردوسی مشهد از این نظر دارای اهمیت است که در بسیاری از
کتابخانه های کشورهای پیشرفته از تکنولوژی
RFID استفاده
می شود.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار