ارسال شده در تاریخ :

با توجه به اهمیت برقراری ارتباط مؤثر، سخنرانی با عنوان مهارت‌های ارتباطی در اسفندماه سال جاری در سالن استاد دکتر بزرگ نیای دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

مهندس فاطمه محمدی، مسئول اداره آموزش دانشکده علوم ریاضی و کارشناس ارشد مشاوره، در این نشست پیرامون نحوه گوش دادن همدلانه و موانع گوش دادن مؤثر سخن گفت.

در این برنامه، مهندس محمدی در خصوص اهمیت فرایند گوش دادن و یادگیری آن به‌عنوان اصلی‌ترین مهارت در برقراری ارتباط سازنده برای حاضران سخن گفت. وی 4 نیت شنونده را لذت بردن، درک کردن، یادگیری و کمک کردن یا تسکین دادن گوینده عنوان کرد و سپس با انجام تمرین‌های عملی، نقل بیان را به‌عنوان یکی از مهارت‌های گوش دادن برای حاضران تشریح کرد.

آخرین اخبار