ارسال شده در تاریخ :

دومین کارگاه مدرسه علوم سیاسی دوشنبه 20 شهریور
به همت انجمن علمی سیاسی شعبه خراسان و انجمن دانشجویی علوم سیاسی و مدیریت در دانشگاه
فردوسی مشهد با عنوان مدیران سیاسی فردا برگزار گردید.


در دومین کارگاه خانم محدثه جزایی دانشجوی دکتری
علوم سیاسی مدرس کارگاه بودند. ابتدا مباحث نظری همانند: حقوق شهروندی ومشارکت سیاسی،
تعریف حزب وضرورت وجود ان، انتخابات ونمایندگی، الگوی نمایندگی، چگونه آرا به کرسی
تبدیل میشود را شرح دادند. در بخش دوم که کارگاه عملی بود


پس از استراحتی کوتاه خانم جزایی افراد را به گروه
های انتخاباتی تقسیم کرد و هر گروه یک دبیر را برای خود انتخاب کرد وتوضیحات لازم برای
فعالیت اعم از مرامنامه، اصول اساسی، شرایط لازم برای کاندید شدن وفرایند تشکیل حزب
مشخص گردید. هر کدام از گروه ها باتوجه به کاندید و دبیر خود نامی را برای حزب انتخاب
کردند. سپس مواردی مانند اهداف ونوشتن مرامنامه آغاز شد سپس هر کدام از احزاب شروع
به خواندن مرامنامه کردند. زمان لابی و ائتلاف به افراد داده شد سپس هرکدام ازاحزاب
شروع به دفاع از برنامه ها در قالب سخنرانی سیاسی کردند. در پایان رای گیری انجام شد
و دو نفر از نمایندگاه اکثریت آرا را بدست اوردند.


لازم به ذکر است کارگاه سوم مدرسه
علوم سیاسی نیز در روز سه شنبه باعنوان کارگاه رسانه و روزنامه نگاری سیاسی در دانشکده
حقوق و علوم سیاسی کلاس 304 با تدریس دکتر مهدی نجف زاده برگزار میگردد.


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار