ارسال شده در تاریخ :

دومین
کارگاه آموزشی آشنایی با ضوابط و مقررات آموزشی، پژوهشی و کارگزینی ویژه اعضای
هیات علمی جدید دانشگاه فردوسی مشهد  روز پنجشنبه 15شهریورماه 1395  در
دو نوبت صبح و عصر در دانشکده
علوم ریاضی برگزار گردید.


کارگاه
نوبت صبح در ساعت 8 صبح  با سخنان دکتر آهنچیان مدیر دفتر برنامه ریزی و توسعه
آموزش دانشگاه فردوسی مشهد شروع شد.


سپس
دکتر مه پیکر مشاور معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه در خصوص مبانی آیین نامه ارتقاء برای حاضران مطالبی را عنوان نمود و در ادامه دکتر
فتوت عضو هیات ممیزه دانشگاه یک پرونده ارتقاء رابه صورت عملیاتی بررسی نمود .


این
کارگاه در نوبت عصر با توضیحات مهندس محمدی در خصوص قوانین و مقررات حوزه مدیریت
پژوهشی شروع شد و پس از توضیحات همکاران حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی خانم
صاحبیان  و آقای مسعود حکیمی و مدیریت کارگزینی و رفاه آقایان ابوالقاسم ساقی
و محمد جعفرنداف و جمع بندی مطالب توسط
آقای دکتر مه پیکر خاتمه یافت
.


لازم
به ذکر است برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با ضوابط و مقررات آموزشی، پژوهشی و
کارگزینی ویژه اساتید محترم جدیدالاستخدام دانشگاه فردوسی مشهد در پنج گروه تا
پایان سال 1395 با تاکید رئیس دانشگاه فردوسی
مشهد و هیات اجرایی جذب توسط معاونت طرح و برنامه و با همکاری معاونت
آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه با هدف آشنایی هر چه بیشتر اعضای هیات علمی جدید با
قوانین و مقررات آموزشی، پژوهشی و کارگزینی، برنامه ریزی شده  است
.


30214


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار