ارسال شده در تاریخ :

دومین
همایش ملی آموزش زبان و ادبیات فارسی در روز چهارشنبه 21 تیر ماه 1396 در تالار
فردوسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد آغاز به کار نمود.


دکتر
محمد کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد در افتتاحیه این همایش ضمن خیرمقدم اظهار داشت
تمرکزبرافتخارات وهویت ملی در گسترش یک زبان بسیار اهمیت داشته و بستری برای گسترش
فرهنگ وبه ویژه زبان علم است. وی افزود امروزه زبان فارسی تاحدود زیادی مظلوم واقع
شده است. وی ابراز امیدواری کرد که زبان فارسی فارغ ازملاحظات سیاسی بتواند قیودی
که برپایش نارسا بسته شده را رها سازد.


وی
همچنین تاکید کرد اگردانشگاه فردوسی مشهد هم اکنون 1500دانشجو دارد به برکت
مرکزدانشگاهی فردوسی بوده و وی این مرکز
را برگ برنده دانشگاه فردوسی مشهد در
آموزش زبان فارسی دانست. رئیس دانشگاه فردوسی مشهد اظهارامیدواری کرد که موانع
ومحدودیت های سرراه آموزش زبان فارسی برداشته گردد.


دکتر
کافی ضمن تشکر از دکتر قبول به عنوان دبیر همایش ابراز امیدواری کرد این همایش
بتواند دستاوردهای بزرگی را به همراه داشته باشد.


در
ادامه دکتر محمد جعفر یاحقی استاد گروه
آموزشی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه و مدیر قطب علمی فردوسی و شاهنامه دانشگاه
فردوسی مشهد در خصوص دیرینگی آموزش زبان فارسی مطالبی را برای حاضران ارائه نمود.


لازم
به ذکر است این همایش با سخنرانی دکتر حسن ذوالفقاری با عنوان وضعیت درس زبان و
ادبیات فارسی و سخنرانی دکتر احسان قبول رئیس مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی
زبانان دانشگاه فردوسی مشهد با عنوان درس نامه و محتوای آموزشی مرکز فردوسی ادامه
خواهد داشت .


همچنین
در حاشیه دومین همایش ملی آموزش زبان و ادبیات فارسی سه نشست تخصصی برگزار خواهد
شد که نشست اول به بررسی منابع آموزشی زبان و ادبیات فارسی و در نشست دوم روش های
آموزش زبان و ادبیات فارسی بررسی خواهد شد. همچنین در نشست سوم که از ساعت 16 الی
18 برگزار می شود به نقد و ارزیابی فرایندهای آموزش زبان و ادبیات فارسی می پردازد
.


این
خبر تکمیل خواهد شد.


800266


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار