ارسال شده در تاریخ :

دومین
نشست علمی دستور کاربردی  زبان فارسی، روز دوشنبه 30 مرداد ماه سال جاری با
حضور دکتر محمد جواد مهدوی، عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه
فردوسی مشهد، و مدرسان مرکز فردوسی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.


دکتر
مهدوی در این جلسه با اشاره به نقش دستور در آموزش زبان فارسی به بیان مباحثی چون
حروف اضافه، افعال مرکب و ... پرداخت.


وی
با ایراد نمونه ها و مثال هایی که مدرسان در امر تدریس با آنها مواجه هستند، بر
اهمیت تدریس غیرمستقیم دستور در کلاس‌های درس تاکید کرد. مدرسان نیز با بیان نمونه
هایی از کلاس های درس، تجربیاتشان را در اختیار یکدیگر گذاشتند.   


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار