ارسال شده در تاریخ :

اداره
دانشجویان بین المللی دانشگاه فردوسی مشهد دومین مرحله از طرح حمایت تحصیلی-آموزشی
ویژه دانشجویان غیر ایرانی در دانشگاه را با موفقیت به پایان رساند.


دکتر
علی غنائی رئیس اداره دانشجویان بین المللی در گفتگو با خبرنگار روابط عمومی
دانشگاه فردوسی مشهد ، در این باره اظهار داشت : این طرح با هدف بهبود وضعیت
تحصیلی و ارتقاء سطح علمی دانشجویان غیر ایرانی در خرداد ماه سال جاری برای اولین
بار در نظام آموزش عالی کشور به اجرا در آمد،پس از کسب موفقیت در دوره اول دانشگاه
فردوسی مشهد تصمیم گرفت دومین مرحله از این
طرح را در آبان و آذر ماه سال جاری برگزار نماید.


رئیس
اداره دانشجویان بین المللی در خصوص هزینه های طرح اظهار داشت : در دوره اول اجرای
طرح تمامی هزینه ها توسط دانشگاه فردوسی مشهد پرداخت شد ، اما در دومین مرحله اجرای
طرح به جهت نگاه ویژه به طرح از کمک دانشجویان نیز استفاده شد.


وی با اشاره به اینکه از خرداد ماه سال جاری بخشی در اداره بین المللی به جهت پیگیری
امور آموزشی دانشجویان غیر ایرانی و اجرای طرح حمایت تحصیلی ، آموزشی ایجاد شده
است افزود: در کلیه دانشکده های دانشگاه فردوسی مشهد با همکاری معاونت آموزشی
دانشکده، یک عضو هیئت علمی به عنوان استاد مشاور دانشجویان غیر ایرانی انتخاب
شده است ، تا به حل مشکلات آموزشی دانشجویان بین المللی کمک نماید .


رئیس
اداره دانشجویان بین المللی
دانشگاه فردوسی مشهد در خصوص برنامه های آتی برای توسعه این طرح افزود: قصد داریم دانشجویان غیر ایرانی در حوزه آموزش
زبان انگلیسی و یادگیری نرم افزار های مخصوص
رشته خودشان
توانمند شوند و این مهم را در طول فصل تابستان برای آن دسته از دانشجویان بین
المللی که در ایران می مانند پیگیری می کنیم .


در
ادامه دکتر غنائی افزود: در اجرای دومین مرحله از طرح حمایت تحصیلی-آموزشی 28
عنوان درس را با میانگین 8 الی 12 جلسه در  طول برگزاری دوره برای 150 دانشجوی غیر ایرانی
برگزار نموده ایم
، همچنین
با برگزاری کارگاه های مقاله نویسی و اصول نگارش پایان نامه تلاش داریم دانشجویان
غیر ایرانی با حضور در این کارگاه ها به موقع از دانشگاه فردوسی مشهد فارغ التحصیل شوند.
رئیس
اداره دانشجویان بین المللی در پاسخ به سوال اجرای این طرح در سایر دانشگاه های بزرگ کشور اظهار داشت: طرح به منظور بررسی به اداره کل امور
دانشجویان غیر ایرانی وزارت علوم تقدیم شده است.وی در خصوص مکان اجرای این طرح و ساعات
برگزاری طرح افزود: با توجه به حساسیت های
آموزش به دانشجویان بین المللی و سهولت رفت و آمد تصمیم گرفته شد تا مکان برگزاری
کلاس ها در طول اجرای طرح در پردیس دانشگاه فردوسی مشهد و محل ساختمان
اداره دانشجویان بین المللی باشد و در خصوص ساعات برگزاری کلاس ها با توجه به برنامه
کلاسی دانشجویان غیر ایرانی سعی شد تا تداخلی صورت نگیرد.


رئیس
اداره دانشجویان بین المللی
دانشگاه فردوسی مشهد
با اشاره به حمایت های رئیس دانشگاه فردوسی مشهد از طرح حمایت تحصیلی-آموزشی ویژه دانشجویان غیر
ایرانی اظهار داشت : دانشگاه فردوسی مشهد تلاش دارد با خواست خداوند متعال سومین
مرحله از این طرح را در فروردین ماه سال
1395 اجرا نماید.


17003


17004

آخرین اخبار