ارسال شده در تاریخ :

روز چهارشنبه 27
اردیبهشت 1396 دومین جلسه شورای دانشگاه در محل سازمان مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد
با حضور هیات رئیسه و جمعی از مدیران و روسای دانشکده ها برگزار گردید.


در ابتدای این جلسه
دکتر کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد اعیاد شعبانیه، سالروز بزرگداشت فردوسی و
همچنین روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی را تبریک گفته و با نزدیک شدن روز
انتخابات بر تلاش همگانی در جهت مشارکت پر شور دانشگاهیان در انتخابات ریاست
جمهوری و شورای اسلامی شهر مشهد تاکید کرد.


در این نشست دکتر
لگزیان معاون برنامه ریزی و توسعه منابع و دکتر مهارتی مدیر برنامه و بودجه و
نظارت راهبردی دانشگاه به ارائه گزارش بودجه و هزینه سال 1395 دانشگاه پرداخته و
مدل توزیع اعتبارات در سال 1396 را ارائه نمودند. در این جلسه همچنین طرح دوره های
آموزش زبان انگلیسی و عربی برای کارکنان مرتبط با دانشجویان خارجی در جهت ارتقاء
سطح خدمات به دانشجویان خارجی و با هدف بین المللی سازی دانشگاه تبیین گردید.


دکتر محمد کافی رئیس
دانشگاه در این جلسه به مباحثی از قبیل تشکیل شورای اطلاع رسانی دانشگاه ، به روز
رسانی سیستم اطلاعات مدیریت
MIS، ایجاد مشوقهایی برای درآمدزایی و صرفه جویی در واحدها و دانشکده
ها و همچنین تغییر در ساختار دانشگاه اشاره نمود.


در پایان این جلسه
دکتر کافی از زحمات دکتر سید رضا عطارزاده حسینی مدیر سابق نظارت و ارزیابی دانشگاه
تقدیر به عمل آمد. همچنین به مناسبت روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی رئیس
دانشگاه از فعالیت های دکتر سید هادی ابراهیمی مدیر دفتر ریاست و روابط عمومی
دانشگاه و مجموعه همکاران روابط عمومی تقدیر نمود.


لازم به ذکر در سال 95
روابط عمومی دانشگاه به عنوان روابط عمومی برگزیده در میان روابط عمومی های دستگاه
های استان انتخاب گردیده بود.


800047


800049


800048


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار