ارسال شده در تاریخ :

دوازدهمین
همایش مشاوره دانش‌آموزان شرکت کننده در آزمون سراسری سال 1396 در روزهای 17، 18 و
21 مردادماه در دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.


به
گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد و به نقل از روابط عمومی دانشکده مهندسی،
این همایش به منظور آشنایی بیشتر دانش آموزان کنکوری از رشته های مهندسی در راستای
جذب استعدادهای نخبه و برجسته برگزار شد و در این همایش سه روزه بیش از 1200دانش
آموز شرکت نمودند.


خانم
دکتر مقصود، دکتر مرتضی مغربی نماینده گروه مهندسی شیمی و پلیمر- دکتر اخلاقی نماینده رشته مهندسی نفت- دکتر معین
فرد، دکتر افشارفرد، دکتر ابوالفضلی و دکتر نماینده گروه مهندسی مکانیک- دکتر روحی نماینده
رشته هوا فضا - دکتر صفایی، دکتر لطفی، دکتر
جاوید نماینده گروه مهندسی برق - دکتر میرجلیلی، دکتر داودی، خانم دکتر کمالی نماینده
گروه مهندسی مواد و متالورژی - دکتر پیرایش، دکتر کوشا نماینده گروه مهندسی صنایع -
دکتر توکلی زاده نماینده گروه مهندسی عمران- دکتر صداقت، دکتر پور رضا، دکتر ابریشمی نماینده گروه مهندسی کامپیوتر-
دکتر میرزاوزیری و دکتر پرویزی نماینده دانشکده علوم ریاضی هرکدام بطور مجزا برای
کلیه داوطلبان شرکت کننده در آین دوره به معرفی رشته ها و گرایش های مربوطه
پرداختند.


لازم
به ذکر است در روز آخر این همایش نیز دانش‌آموزانی که در آزمون سراسری رتبه زیر
1000 آورده بودند بصورت رو در رو با اساتید دانشکده مهندسی به گفتگو پرداختند و
راهنمایی های لازم را کسب نمودند.


شایان
ذکر است مسئولیت این همایش سه روزه بعهده
آقای دکتر میرجلیلی بود.


.


.


 


کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار