ارسال شده در تاریخ :


جلسه فنی و قرعه کشی مسابقات کشتی دانشجویان دانشگاه های
منطقه سه کشور  با حضور مسئولان ورزشی در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.


 این جلسه با حضور آقایان زارعی “ معاون فنی ورزشی اداره کل تربیت بدنی
دانشگاه فردوسی مشهد” و  تبریزیان “سرپرست فنی مسابقات” و مربیان و سرپرستان
نه تیم از دانشگاه های فردوسی مشهد، سبزوار، سمنان، دامغان، بجنورد، قوچان،
اسفراین و بیرجند در محل سالن شورای دانشکده علوم ورزشی برگزار گردید.


این مسابقات
در چهار وزن کشتی آزاد و فرنگی از روز  چهارشنبه 5 اسفند ماه 1394  در محل خانه کشتی هیئت
کشتی خراسان رضوی برگزار می شود.


لازم به یادآورزی است فینال چهار وزن دوم و
اختتامیه مسابقات در روز پنجشنبه 6 اسفند ماه 1394 از  ساعت 13 در محل برگزاری مسابقات
برگزار می گردد
.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium


آخرین اخبار